Проект Берковски Балкан

ПРОЕКТ „БЕРКОВСКИ БАЛКАН”– ДОБРА  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Берковската планина, с най-висок връх Ком /2016/,  разполага с най-добрите в Западна Стара планина условия за развитие на ски алпийски дисциплини. Това, както и близостта с големи градове – София, Враца и Монтана, обуславя перспективите за развитие на района като самостоятелен високопланински климатичен и спортно-туристически курорт с местно и национално значение.
Спортно – туристическата зона е разположена в Берковския дял на Стара планина, от кота 900 до кота 1940 м надморска височина.  Естественото и развитие е от района на връх Ком към Берковица и с. Бързия.
Релефът е разнообразен, със  северно и североизточно изложение, с наклон  между 10 и 50 %. Климатът е с добра устойчивост на снежната покривка – 4 месеца.
Има вече съществуваща писта от 800 м с два стационарни ски-влека.
Проектът предвижда изграждането на 6 въжени линии. Седалков лифт 1 и седалков лифт  3 ще служат за връзка към най-високите точки – Среден и Малък Ком. Седалков лифт 2 ще свързва двете направления на зоната и прилежащите им ски-писти. Седалков лифт 4 ще свързва вр. Щърковица със с. Бързия. Последните две ще бъдат използвани като основни, ако  лоши метеорологични условия пречат за използването на първите две.
Предвижда се и връзка с Берковица чрез построяване  на още два лифта  – лифт 5 и лифт 6.  Това ще позволи и изграждането на леглова база и в района на града.
Заложено е  основните лифтове да са открити три и четириместни седалки, с изключение на лифт 6 /по проект кабинков/.
Самите ски-писти ще предлагат възможности за всички категории скиори.
Скиорска зона І – “Ком” – за средни и добри скиори – от вр. Среден Ком до Долна станция  на  седалков лифт 1 . Пистата е разнообразна, предимно “синя”.
Скиорска зона  ІІ – “Малък Ком”  – за добри и много  добри скиори,  стига до междинна станция на седалков лифт  2.
Скиорска зона ІІІ – “Фунията” –за слаби и средни скиори –  от х. Ком до междинна станция на седалков лифт 2.
Скиорска зона  ІV – “Митериза” –за добри и много добри скиори.
Скиорска зона  V – “Хижа Ком” –  за средни и добри скиори.
Всяка от ски зоните е обезпечена с транспортни съоръжения и ски-писта.
Транспортните съоръжения /лифтовете/  са с обща дължина  9400 /вкл. и съществуващите/ и капацитет  1045 бр. на час.
Общата дължина на пистите  – 13 км, с опции в бъдеще да достигнат до  25 км. Денивелацията на различните писти е от 130 м  до 780 м. Средният наклон на пистите е от  16%  до 35%.
При тези съоръжения оптималният брой скиори ще възлезе  на около 2 500 души с възможност за увеличение до 1.5 пъти.
Планира се и писта за сноуборд, тренировъчен ролбан , срелбище и писта за биатлон, отговарящи на европейските изисквания за провеждане на подготвителни лагери и състезания .
Хеликоптерна площадка ще бъде построена в района на Щърковица.

На тази база се определя и необходимият  леглови фонд в спортно-туристическата зона:
– „Хижа Ком” – общо 300  легла  /200 от тях нови/;
– ядро „Долна кория”- 200 легла;
– ядро „Щърковица”  – 1000 легла;
– ядро „Пръшковица”- 700  легла;
Общо 2 200 легла
Останалите 2 500 нови легла се предвижда да се изградят в гр. Берковица.

Необходимото количество вода за битови и експлоатационни нужди ще се осигури от новоизградено водохващане от местността Мучурище.  То няма да засегне вододайната зона за гр. Берковица, а напротив – ще се яви като резерв при сухи летни месеци за водоползване от населението на града.
Ще бъдат построени и пречиствателни станции за питейна вода и модулни пречиствателни съоръжения за отпадни води.
Голям процент от използваната електроенергия ще се осигури чрез използване на алтернативни източници.
Минимум една пета от капацитета на спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан”  се предвижда за целогодишно използване. Основание за това са реализираните вече по проекти на ФАР екопътеки и пътеки за велотуризъм, а така също и заложените за изграждане площадки за делта и парапланеризъм.  По ски пистите през летния сезон може да се организира  екстремно спускане и изкачване с велосипеди.
Първоетапното строителство включва  строителство на ски-пистите, подемните съоръжения, обслужващите обекти /чайни, скиорни, заведения, информационен център, медицински пункт/ , места за паркиране и част от хотелската база за около 1000 легла. Изграденият първи етап трябва да бъде напълно завършен във вид, позволяващ нормална експлоатация на курорта в този му стадий на развитие и постигане на бърз ефект от вложените инвестиции.
Предвижда се голяма част от хотелските и съпътстващите услуги да се предоставят в ръцете на местната частна инициатива, особено в района на  началната станция на лифта,-град Берковица.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *