Църква Рождество на Пресвета Богородица

Тя е съвременник на българското възраждане, средище на мъжко и девическо училище, духовен избор на берковчени. Преизградена е през 1843 г. И позлатена през 1867 г. Храмът е вкопан около 80 см. в земята и затова вътрешното пространство (наосът) е високо, вътрешноста на храма изглежда монументална, строга, осветена от хубостта на иконостаса, дело на Самоковския дърворезбар Стойчо Фандъков. Иконите изписва Димитър Зограф, също от Самоков.Те могат да се причислят към най – доброто, създадено у нас през Възраждането в областта на живописта. Камбанарията е изградена през 1897 г.