Природни забележителности

В долината на р. Шабовица, на3 км южно от града, е Синият вир. Тук в скалите водата е направила дълбок вир. Бистрите струи на реката се спускат от високите скали във вира. Водата се синее, защото дълбочината е повече от1 м и светлосинкавият небосклон се отразява в нея. Около зелените ливади, прорязани от лескови храсти, дрян, ябълка и круши, стоят на стража кестените.


Природни забележителности

История на град Берковица

екове и хилядолетия се изнизват и оставят свой отпечатък. Край реките се мяркат първобитни хора и изчезват във времето. Остават до наши дни само зарити в земята каменни чукове и мотики, глинени тежести, керамика, върхове на копия, с които си служили при лов и отбрана или обработвали земята. Векове! По средата на първото хилядолетие пр.н.е тук отсяда тракийско племе “трибали“.


История на град Берковица

Културно историческо наследство

Събирателската дейност за откриване на Етнографски музей започва още в края на 50-те години на 20 век. През 1966 г. с решение на Комитета за култура и изкуство Етнографския музей е профилиран като единствен специализиран за тогавашния Михайловградски окръг (сега област Монтана). На 04.04.1971 г. се открива Етнографски музей – Берковица в Коновата къща.


Културно историческо наследство