„А каква чудна природа тука!
Каква красота в това непознато райче.“
Иван Вазов

Берковица е древен град – на исторически карти от VII-IX век е отбелязан като старо селище и вътрешен град на Българската държава.По време на турското владичество е важен административен център.Местоположението, природните и климатичните дадености оформят Берковица като летовище още в началото на миналия век. От 1974г. Градът е национален курорт, притегателен най-вее заради умерения климат с мека, слънчева зима и прохладно лято, заради свежия планински въздух и бистрата балканска вода, заради лековитите минерални извори в околностите.
Градът е разположен в полите на Западна Стара планина, в югозападния край на едноименната котловина на 405 метра н.в., скътан в подножието не връх Ком (2016 м), огряван от топлото планинско слънце и освежаван от прохладата на гъстите букови, борови и кестенови гори.
Близостта на гората – зелена, бистра и бяла през сезоните, кристалните поточета и ароматните билки правят въздуха благоуханен и искрящ.
Преоткрийте Берковица – привлекателно място на туризъм и отмора, спорт и развлечения.

Природни забележителности

В долината на р. Шабовица, на3 км южно от града, е Синият вир. Тук в скалите водата е направила дълбок вир. Бистрите струи на реката се спускат от високите скали във вира. Водата се синее, защото дълбочината е повече от1 м и светлосинкавият небосклон се отразява в нея. Около зелените ливади, прорязани от лескови храсти, дрян, ябълка и круши, стоят на стража кестените.


Природни забележителности

История на град Берковица

екове и хилядолетия се изнизват и оставят свой отпечатък. Край реките се мяркат първобитни хора и изчезват във времето. Остават до наши дни само зарити в земята каменни чукове и мотики, глинени тежести, керамика, върхове на копия, с които си служили при лов и отбрана или обработвали земята. Векове! По средата на първото хилядолетие пр.н.е тук отсяда тракийско племе “трибали“.


История на град Берковица

Културно историческо наследство

Събирателската дейност за откриване на Етнографски музей започва още в края на 50-те години на 20 век. През 1966 г. с решение на Комитета за култура и изкуство Етнографския музей е профилиран като единствен специализиран за тогавашния Михайловградски окръг (сега област Монтана). На 04.04.1971 г. се открива Етнографски музей – Берковица в Коновата къща.


Културно историческо наследство